A közbeszerzési tanácsadó feladatai

A közbeszerzési tanácsadó és a pályázati rendszer

Ha azt halljuk, hogy pályázat, általában valami nagyon bonyolult, összetett jogi szövegre gondolunk, ami nagyjából arról szól, hogyha építeni akarunk valamit, mi mindennek kell megfelelnünk. Valójában ez a toprongyos megfogalmazás nem is áll olyan távol a valóságtól. A pályázati rendszer bürokratikus rendszerében valóban nehéz eligazodni, és általában igen magas összegekről van szó. Ehhez pedig egy szigorú feltételrendszert és határidőket kell figyelembe vennünk. Egyszeri ember önmagától ugyan meg tudja mindezt fejteni, ha nagyon akarja és nekiveselkedik, de rengeteg türelem, tanulási folyamat és idő árán. Amire nem mindig van meg a lehetőségünk.

Kifejezetten olyan esetekben, ha már több pályázatot próbálunk egyszerre megfogni – még ha járatosak és gyakorlottak is vagyunk a pályázati rendszerek területén – egyszerűen nincs időnk arra a körültekintésre, amit a szakképzetlenség megkívánna. Márpedig ezen a téren magabiztossággal eligazodni egy külön szalma. A közbeszerzési tanácsadók szakmája.

Hogyan lesz valaki közbeszerzési tanácsadó?

Általában, aki közbeszerzési tanácsadónak tanult, az már hivatásszerűen űzi a szakmát. Néha azonban akad olyan is, aki egy adott cégnek dolgozik egyedül, sőt az alkalmazottja. Ez olyan esetekben szokott előfordulni, ahol a cég már olyan gyakran és rendszeresen pályázik, hogy kifejezetten megéri egy embert erre specializáltan kitanítani. Ilyenkor általában közös megegyezéssel a cég finanszírozza a képzést, míg az alkalmazott egy meghatározott ideig nem hagyja el a céget.

Ez a képzés ugyanaz, mint amit a független közbeszerzési tanácsadók is elvégeznek. Egy OKJs tanfolyam, attól függően, milyen gyakorisággal tudjuk az órákat hallatni egy vagy két évig is eltarthat. Ezalatt a közbeszerzés csínját bínját elsajátítjuk és a joggyakorlattal is megismerkedünk, igaz, utóbbi változásait már nekünk kell majd a továbbiakban önerőből figyelemmel követnünk.

Ha valaki tovább szeretne fejlődni, a következő lépés, hogy felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó váljék belőle, azaz röviden faksz. Ehhez már előfeltétel egy felsőfokú végzettség, illetve további tanfolyamok elvégzése. Mindemellett két éves gyakorlat is kötelező, ahogy a felelősségbiztosítás megváltása is. Emellett már „csak” regisztrálni kell az államnál. Mindezeknek eleget tenni évekig is eltart és nem kis befektetést igényel, nem véletlen tehát, hogy a faksz sokkal magasabb bérért dolgozik, mint a hagyományos közbeszerzési tanácsadó.

Miben segít egy közbeszerzési tanácsadó?

A közbeszerzési tanácsadó általánosságban a megbízója tevékenységének jogszerűségéért felel. Ez azért lebontva ennél sokkal összetettebb dolog. Először is jó tisztázni, hogy a megbízó nem csak az ajánlattevőt jelenti, az ajánlatkérő ugyanúgy alkalmazhat közbeszerzési tanácsadót, sőt, legalább annyira szüksége is van rá.

Egy felől a tanácsadó az, aki segít a pályázati anyagot összeállítani, az pedig igen nagy munka. A konkrét szakmai kérdésekben persze nem fog helyettünk dönteni, de a formai, tartalmi követelményeket képes átlátni és segíteni, hogy könnyebben boldoguljunk. Az egyik legnehezebb része ennek a munkának a pályaművel elbírálásának feltételei, melyeket még a pályázat kihirdetése előtt meg kell határozni. A törvény kimondja, hogy ezek a feltételek nem lehetnek túl tágak, hiszen akkor mindenféle szűrés nélkül indítjuk a versenyt, ugyanakkor nem lehet annyira szűkre szabott sem, hogy részrehajlás gyanújával csak egy bizonyos cég tudjon neki eleget tenni.

Hasonlóan szigorúak a feltételek, ha a bíráló bizottság összetételéről van szó. Egy felől nem állhat a szakmától távol álló egyénekből, mindenkinek értenie kell az adott területhez. Emellett azonban nem lehet egyikük sem érintett a pályázat kimenetelében. Ennek a kettősségnek a letisztázásában sokat segíthet nekünk a közbeszerzési szaktanácsadó.

Az ajánlattevőket már a pályázat meghirdetésekor segítheti, hiszen gyakran figyelik a pályázati anyagokat a megbízóik kérésére. Ha akad olyan, ami nekik való, értesítik őket. Innentől pedig asszisztálnak a pályázati anyag összerakásához. Ezzel viszont koránt sem ér véget a pályázat maga. Sikeres ajánlat esetén kivitelezésre is sor kerül, ilyenkor pedig a különféle mérföldkövek és határidők figyelemmel kísérése a közbeszerzési tanácsadó hatásköre.

Mihez ért még a közbeszerzési tanácsadó?

Az évek során általában magukra szednek némi háttértudást az iparról is, amiben dolgoznak. Nem fognak természetesen jobban érteni az építészethez, mint egy mérnök, de menedzseri szinten a munkafolyamatok egymásra épülését illetve anyagi vonzatait nagyjából be tudják saccolni. Ez főleg olyan ipari építkezésekkor érték, amikhez gyakran társul pályázati finanszírozás.

Emellett az online elektronikus közbeszerzési rendszer ismerete is elengedhetetlen manapság. Ez afféle online ügyfélkapu, ahol a megfelelő határidőkre a különböző nyomtatványokat, kérelmeket le tudják adni. Természetesen nem csak közbeszerzési tanácsadók számára elérhető, de ha már szakemberre bíztuk magunkat, kezelje ő, aki gyakorlottabb is benne, nem?